Slavnost Narození Páně

Marie Koscelníková 28.prosince 2011

Slavnost Narození PáněV katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích si věřící 25. prosince 2011 při mši svaté připomněli den příchodu Spasitele Ježíše Krista na tento svět. Slavnostní mši svatou svátku Narození Páně spolu s biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem koncelebrovali J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. a J. M. can. Martin Davídek.  

 

Z homilie biskupa Mons. Jana Baxanta:

...„V prologu evangelia jsme slyšeli: ´Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.´ Tuto větu nemusíme hned chápat tak, že se okamžitě postavíme do jedné řady bojovníků za práva Ježíše Krista, byla by to naše velká domýšlivost.

Jaká je skutečnost, realita našeho života, našeho následování Krista a našeho způsobu života. Je náš způsob života opravdu takový, že bojujeme v první linii těch, kteří Krista vždycky za všech okolností bezvýhradně přijímají do svého života, do svého srdce? Asi bychom zjistili, že to tak není vždycky, a že duchovní domýšlivost, duchovní pýcha by nám neslušela. Přijměme tuto větu: ´Do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali ´tak, že i když ho vlastní nepřijali, přesto přišel.

Opravdu jsme a můžeme být božími dětmi, když jsme Krista přijali, ne jen okrajově, povrchně ale celou svou bytostí, protože, když se on dává celý, nemůžeme si ho vzít jenom kousek, ale opět celého a s celým otevřeným srdcem. To, že potom jsme v tomto světě jako boží děti, pohybujeme se po tomto světě jako boží děti, ne jako nějací blouznivci, ale jako ti, kteří velmi dobře vědí, že Kristus není jenom mezi námi, není jenom s námi, není jenom blízko nás, ale že jako boží děti jsme v tomto světě těmi, kteří jeho čest a slávu, jeho království šíříme. Boží dílo se v tomto světě totiž šíří skrze boží děti, tak to Bůh chce.

Boží hod vánoční je vlastním dnem oslavy narození Ježíše Krista. Slavnost připadá na 25. prosince, je hlavním vánočním svátkem.