Slavnost Narození Páně v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 26.prosince 2019
Ve středu 25. prosince 2019 si v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích od 10 hodin široká veřejnost při mši svaté připomněla den příchodu Spasitele Ježíše Krista na tento svět. Slavnostní mši svatou svátku Narození Páně spolu s biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem koncelebroval probošt litoměřické kapituly J.M. can. Jiří Hladík, O.Cr. Hod Boží - den narození Ježíše Krista je v církvi hlavním vánočním svátkem.   


Katedrála sv. Štěpána, 25. prosince 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus