Slavnost Narození Páně v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 25.prosince 2021

V sobotu 25. prosince 2021 v 10 hodin o slavnosti Narození Páně sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ranní mši svatou v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Koncelebroval generální vikář Mons. Martin Davídek a probošt kapituly prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. Na závěr mše svaté udělil litoměřický biskup apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky a pozval přítomné na druhý den tj. 26. prosince 2021, kdy zde od 10 hodin proběhne mše svatá ke sv. Štěpánovi, který je hlavním patronem litoměřické katedrály. Radost z narození našeho Pána Ježíše Krista ať nás provází.

Sobota 25. prosince 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus