Slavnost Narození Páně v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 25.prosince 2023

V pondělí 25. prosince 2023 v 10 hodin o Slavnosti Narození Páně v litoměřické katedrále sv. Štěpána sloužil mši svatou apoštolský administrátor Mons. Jan Baxant. Koncelebranty byli členové litoměřické kapituly probošt J.M. can. Jiří Hladík, O.Cr. a kanovník Martin Davídek. Na závěr bohoslužby udělil biskup Jan apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky a popřál všem radostné vánoční svátky.

 

Pondělí 25. prosince 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus