Slavnost Nejsvětější Trojice

Jana Michálková, Marie Koscelníková 16.června 2011

Slavnost Nejsvětější Trojice Slavnost Nejsvětější Trojice, kterou slavíme následující neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého (letnice), letos připadá na neděli 19. června. Patří k nevýznamnějším liturgickým svátkům.

 

Jedno z hlavních křesťanských dogmat vyjadřující trojjedinou existenci Boha jako Otce, Syna i Ducha svatého, které bylo definováno na koncilu v Konstantinopoli roku 381. Od 12. století je Bůh Otec zobrazován jako stařec sedící na trůně, Bůh Syn jako Kristus na kříži a Duch svatý jako holubice. Svátek Nejsvětější Trojice byl pro celou církev zaveden v roce 1334 papežem Janem XXII.

Oslava tohoto svátku byla spojena procesími a poutěmi k sakrálním stavbám. V lidovém prostředí bylo dogma Trojice Boží velmi dlouho obtížně pochopitelné, i když v lidovém umění byla samozřejmě respektována církevní ikonografie.

Křesťané jsou křtěni „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého (Mt 28,19). Před křtem odpovídají „věřím na trojí otázku, kterou se od nich žádá, aby vyznali svou víru v Otce, Syna i Ducha svatého: „Víra všech křesťanů má svůj základ v Trojici. (Sv. Cesarius z Arles) (KKC 232)

Tajemství Nejsvětější Trojice je hlavní tajemství víry a křesťanského života. Je to tajemství Boha, jaký je sám o sobě. Toto tajemství je tedy zdrojem všech ostatních tajemství víry; je světlem, které je osvěcuje. Je to nejzákladnější a nejpodstatnější učení v „hiearchii pravd víry.34 „Celé dějiny spásy nejsou ničím jiným než dějinami různých cest a prostředků, kterými jediný a pravý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý, se zjevuje, smiřuje a spojuje se sebou lidi, kteří se odvracejí od hříchu.35 (KKC 234)

Zdroj:  Katechismus katolické církve