Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Marie Koscelníková 30.června 2011

Slavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterou si letos připomínáme 1. června, ukazuje na Kristovu lásku ke všem lidem. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci se rozšířila v 17. století zásluhou sv. Marie Markéty Alacoque.

 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo je znamením jeho lásky. Největším projevem lásky je darování sama sebe.

Sv. Marie Markéta Alacoque na základě svých vidění doporučovala praxi slavení prvních pátků v měsíci - věřící mají přistupovat ke sv. přijímání po devět po sobě následujících prvních pátků, čímž mají dosáhnout záruky dobré smrti.

O šíření úcty k Božskému Srdci Ježíšovu se také zasloužil sv. Jan Eudes. V roce 1856 byla slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova zavedena papežem Piem IX. pro celou Církev, a slaví se třetí pátek po slavnosti Seslání Ducha svatého - po Letnicích.