Slavnost Panny Marie, Matky Boží

Dominik Faustus 2.ledna 2020
Ve středu 1. ledna 2020 od 10 hodin se v litoměřické katedrále sv. Štěpána konala slavnost Panny Marie, Matky Boží. Slavnostní mši celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebroval probošt litoměřické kapituly J.M. can. Jiří Hladík, O.Cr. Ten také přečetl pastýřský list, ve kterém biskup připomněl nejen Pannu Marii jako matku a ženu, zmínil také sv. Anežku, jejíž výročí jsme si v uplynulém roce připomínali, a sv. Zdislavu, hlavní patronku diecéze. V letošním roce si budeme připomínat velké výročí této světice, narodila se totiž před 800 lety. 


Katedrála sv. Štěpána, středa 1. ledna 2020, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus