Slavnost Porciunkule v Loretě Rumburk

Klára Mágrová, ŘKF Rumburk 4.července 2013

Slavnost Porciunkule v Loretě RumburkTradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskuteční v sobotu 3. srpna 2013 od 10 do 17 hodin v poutním areálu Lorety v Rumburku.

 

Hlavním celebrantem mše sv. je pater Karel Havelka, rodák ze Šluknova, kanovník litoměřické kapituly u sv. Štěpána a farář v Žitenicích.

Svátek Porciunkule má v Rumburku více než třistaletou tradici. „Ve městě se pořádá 328 let. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule prvně slavili kapucíni již z rumburského kláštera v létě roku 1685. Pro Loretu, která byla vybudována roku 1707 v těsné blízkosti kláštera a do roku 1950 spravována kapucíny, byla Porciunkule každoročně nejvýznamnější církevní slavností. Kvůli ní do Rumburku až do let 1. světové války opakovaně začátkem srpna přicházeli věřící z oblasti severních Čech a Horní Lužice, vysvětluje pater Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Rumburku a okolí. Při slavnosti Porciunkule 2013 je v rumburské Loretě od 10 hodin připravena mše sv., loretánská litanie a koncert duchovní hudby.

 

Program slavnosti Porciunkule 2013:

10.00-11.00 h. mše sv. (kostel sv. Vavřince)

11.15-11.45 h. loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa (loretánská kaple)

14.00-15.00 h. dernisáž výstavy Petra Vacíka „Fotografie z cest (ambit Lorety)

15.00-16.00 h. Tři zlaté vlasy děda Vševěda - loutková pohádka pro děti, hraje divadelní soubor Spojáček z Liberce (nádvoří Lorety)

16.00-16.45 h. koncert duchovní hudby (loretánská kaple)

 

Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Vstupné na slavnost je dobrovolné.