Slavnost Porciunkule v Loretě Rumburk

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka ŘKF - děkanství Rumburk 1.srpna 2014

Slavnost Porciunkule v Loretě RumburkTradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule v Loretě Rumburk se uskuteční zítra, v sobotu 2. srpna 2014, od 10.00 do 17.00 hodin v barokní sakrální památce a mariánském poutním místě Loreta Rumburk.

 

Slavnost Porciunkule je s Rumburkem spjata více než tři století. Hlavním celebrantem mše svaté je pater Vojtěch Suchý SJ, okrskový vikář Vikariátu děčínského a administrátor Římskokatolické farnosti Benešov nad Ploučnicí. Součástí slavnosti je vernisáž výstavy, divadelní pohádka pro děti a koncert duchovní hudby. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Vstupné na slavnost je dobrovolné.

Svátek Porciunkule má v Rumburku více než třistaletou tradici. „S Rumburkem je slavnost spojena 329 let. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule prvně slavili řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince v létě roku 1685. Pro Loretu, která byla vybudována roku 1707 v těsné blízkosti kláštera a do roku 1950 ji spravovali kapucíni, byla Porciunkule každoročně nejvýznamnější církevní slavností. Kvůli ní do Rumburku až do let 1. světové války opakovaně začátkem srpna přicházeli věřící z oblasti severních Čech a Horní Lužice, vysvětluje pater Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Rumburku a okolí.

 

Program slavnosti:

10:00-11:00 mše svatá (kostel sv. Vavřince)

11:15-11:45 loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa (loretánská kaple)

14:00-14:45 Tys mě vedl... Alois Klar a péče o nevidomé v Čechách, vernisáž výstavy (ambit)

15:00-15:45 koncert duchovní hudby v podání Kláry Brabníkové a Martina Vosátky (loretánská kaple)

15:00-16:00 hravá prohlídka Lorety Rumburk pro děti

16:00-17:00 loutkový muzikál s detektivní zápletkou „Za horama za dolama, divadelní soubor Divadlo z půdy (nádvoří)

 

Plakát.pdf