Slavnost Porciunkule v Loretě Rumburk

Klára Mágrová, ŘKF Rumburk 30.července 2015

Slavnost Porciunkule v Loretě RumburkTradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskuteční v sobotu 1. srpna 2015 od 10 do 17 hodin v barokní sakrální památce a mariánském poutním místě Loreta Rumburk. Poprvé se v Rumburku slavila před 330 lety.

 

Hlavním celebrantem mše svaté je františkán P. Ignác Majvald OFM z Římskokatolické farnosti Liberec-Ruprechtice. Součástí slavnosti je vedle mše svaté výstava Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska, koncert René Habicha a komentovaná prohlídka pro děti. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Vstup na slavnost je volný.

Při slavnosti Porciunkule 2015 je možné si v Loretě Rumburk prohlédnout výstavu Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska. Ve 14 hodin začne hodinová hravá prohlídka pro děti. Od 15 hodin koncert René Habicha v loretánské kapli. Od 16 hodin je v kostele sv. Vavřince připravena mše svatá a od 17 hodin loretánská litanie ve Svaté chýši.

„S Rumburkem je slavnost spojena 330 let. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule prvně slavili řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince v létě roku 1685. Pro Loretu, která byla vybudována roku 1707 v těsné blízkosti kláštera a do roku 1950 ji spravovali kapucíni, byla Porciunkule každoročně nejvýznamnější církevní slavností. Účastnili se jí poutníci z oblasti severních Čech a Horní Lužice, uvedl pater Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Rumburku a okolí.

 

Slavnost Porciunkule

je tradičně spojena s mnišskými řády, které se hlásí k odkazu sv. Františka z Assisi a s možností získat plnomocné odpustky. Slavnost Porciunkule je spjata s osobností sv. Františka z Assisi, který se ve 13. století nedaleko Assisi staral o kostelík zasvěcený Panně Marii Andělské, nazývaný Porciunkule (v překladu dílek, lat. portio - podíl. Zde se po návratu z Říma se svými bratry usadil, zde spolu se sv. Klárou založil 2. františkánský řád a připravil počátek řádu klarisek, a zde také zemřel. Podle tradice obdržel sv. František od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Datum svátku je stanoveno na 2. srpna nebo nejbližší dny.

 

Loreta Rumburk_Porciunkule_2015.pdf