Slavnost posvěcení kaple pro sestry františkánky v Liberci

Petr Mikula 6.října 2013

slavnost posvěcení kaple pro řádové sestry františkánky, které od září letošního roku působí v Liberci; mše svatá s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem, kněžími libereckého vikariátu a sestrami františkánkami; 3. října 2013, kaple Svaté rodiny, dům františkánů v ulici Na Perštýně, Liberec