Slavnost posvěcení kostela sv. Jakuba v Litoměřicích 14. července 2022

Dominik Faustus 15.července 2022

Ve čtvrtek 14. července 2022 se v kostele sv. Jakuba Staršího v Litoměřicích konala slavnost posvěcení kostela. Kostel byl postaven v barokní době jako součást komplexu kláštera litoměřických minoritů na místě předešlého kostela. Na jeho architektuře se podílel také významný barokní stavitel Octavio Broggio. Jak uvádí, mj. i sutomský rodák Vincenz Luksch ve svém díle Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz. Teil I, Stadt Leitmeritz (Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice. Díl I, Město Litoměřice), klášterní kostel sv. Jakuba v Litoměřicích byl posvěcen 14. července 1750. V roce 1785 byl minoritský klášter zrušen a objekty získali od roku 1788 litoměřičtí dominikáni, kteří zde působili až do roku 1950, kdy byl jejich klášter přepaden tehdejší komunistickou mocí v rámci Akce K. Od té doby kostel spravuje litoměřické děkanství. Na slavnost posvěcení kostela v roce 2022 přijal pozvání děkan litoměřické kapituly J.M. can. Karel Havelka, kazatelem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, který v homilii připomněl dějiny tohoto kostela. Kostel sv. Jakuba v Litoměřicích slouží v současné době jako místo, kde pravidelně probíhají mše podle misálu z roku 1962. Sv. Jakube, oroduj za nás !

Čtvrtek 14. července 2022, kostel sv. Jakuba Staršího, Litoměřice

Foto: Miroslav Jan Zukerstein