Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše v Lounech

Jana Michálková 18.září 2013

Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše v LounechZa účasti sídelního kanovníka svatoštěpánské kapituly Martina Davídka se v neděli 15. září 2013 konala v Lounech slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše. Při bohoslužbě byly vloženy do oltářního kamene ostatky mučedníka sv. Firmina.

 

Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše je připomínána ve svátek Povýšení sv. Kříže 14. září, kterému byl původně chrám do 80. let 14. století zasvěcen. Vždy v neděli k tomuto svátku nejbližší slaví lounské farní společenství den, kdy začal tento chrám sloužit Božímu lidu.

Při mši svaté v neděli 15. září byly vloženy do oltářního kamene ostatky mučedníka sv. Firmina. Autentiku, tj. listinu prokazující pravost svatého ostatku, podepsal a relikviář, v němž je ostatek uložen, zapečetil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Relikviář zhotovila zlatnice a restaurátorka Jana Krejčová z Turnova. U příležitosti této ojedinělé události zaznělo České mešní ordinárium pro smíšený sbor s doprovodem varhan od Jiřího Břízy v provedení lounského chrámového sboru.

Fotogalerii ze slavnosti naleznete na www.farnostlouny.com

Svatý Firmin („Světci k nám hovoří..., podle Martyrologium Romanum 2001, životopisy světců zpracoval Jan Chlumský, http://catholica.cz/?id=4650)

 

Na snímku je děkan Římskokatolické farnosti - děkanství Louny J.M. can. Werner Horák s relikviářem.