Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše v Lounech

Milena Davídková 19.září 2021

V neděli 19. září 2021 oslavila lounská farnost Slavnost posvěcení děkanského kostela sv. Mikuláše v Lounech. Hlavním celebrantem byl želivský opat, Mons. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem., spolužák pana arciděkana Wernera Horáka.

19. září 2021, kostel sv. Mikuláše, Louny

Foto: Jiří Vopálenský (Člověk a Víra)