Slavnost Povýšení sv. Kříže v Kadani

Dominik Faustus 23.září 2023

V neděli 17. září 2023 oslavila kadaňská farnost svátek svého kostela zasvěceného Povýšení sv. Kříže. Slavnostní bohoslužbu celebroval děkan Josef Čermák, koncelebrovali farní vikář Jan Burian a výpomocný duchovní Jan Hrubý. Na varhany bohoslužbu doprovázel mistr Josef Kšica. Ten po mši svaté potěšil přítomné varhaním koncertem s doprovodem trubky, na kterou zahrál Miroslav Smrčka.

Neděle 17. září 2023. kostel Povýšení sv. Kříže, Kadaň

Foto: Jiří Vopálenský