Slavnost Seslání Ducha sv. v katedrále

Jana Michálková, Hana Klára Němečková 16.května 2013

Slavnost Seslání Ducha sv. v katedráleAktualizováno: V litoměřické katedrále sv. Štěpána bude v neděli 19. května o slavnosti Seslání Ducha svatého sloužit mši svatou R.D. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci a kanovník katedrální kapituly. V obvyklém čase, tj. od 10.00 hodin.

 

Boží hod svatodušní
Zdá se, že si v naší zemi ještě stále mnoho lidí neví rady s pojmem Letnice - Seslání Ducha Svatého. Tradice je popisuje také jako narozeniny církve. Novozákonním podkladem pro Letnice, s odkazem na starozákonní tradici svátku týdnů (Šavu‘ot), kdy Mojžíš obdržel na hoře Sinaj od Hospodina Tóru, jsou pro nás Skutky apoštolů 2,1-47. Mnohá společenství i jednotlivci se na tuto každoroční událost slavenou padesátý den po Velikonocích, letos 19. května, připravují svatodušními novénami, různými formami zbožnosti a způsobem života.

Zvlášť velká pozornost bývá kladena na svatodušní vigilii, tj. vigilii před samotnými Letnicemi. Tento třetí vrchol církevního roku, jemuž předcházejí v prožívání Vánoce a Velikonoce („vrchol nejvyšší), není často zcela pochopen. Zatímco po Vánocích i Velikonocích následuje Boží hod a s ním také volný den i v občanském životě, v případě Letnic tomu v České republice tak není. Ve společnosti je tedy význam svatodušních svátků umenšen.

Podíváme-li se k našim nejbližším sousedům, zjistíme, že svatodušní pondělí je volným dnem v Německu, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Francii, Lucembursku, Nizozemí, Švýcarsku, Norsku, Dánsku, Rumunsku, na Islandu i v Řecku. Pozvěme letos o Letnicích Třetí Božskou osobu - Ducha Svatého nejen do svých farností, rodin, komunit, samozřejmě na prvním místě do svého nitra, kromě těchto míst také do naší společnosti, která tak usiluje o vyspělost. Duch Svatý ať nás všechny letos naplní.

R.D. Martin Davídek
(diecézní časopis Zdislava 05/2013, s. 13)