Slavnost Seslání Ducha Svatého s biskupem Janem Baxantem

Jana Michálková 23.května 2012

Slavnost Seslání Ducha Svatého s biskupem Janem BaxantemLitoměřický biskup Jan Baxant udělí svátost křesťanské dospělosti v neděli 27. května 2012 o slavnosti Seslání Ducha Svatého osmi biřmovancům v chrámu sv. Mikuláše v Lounech. Slavnostní bohoslužba začíná v 9.00 hodin.

 

V roce 2011 bylo v litoměřické diecézi uděleno 191 biřmování.