Slavnost Seslání Ducha svatého v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

Marie Koscelníková 24.května 2010

 Slavnost Seslání Ducha svatého v katedrále sv. Štěpána v LitoměřicíchKřesťané slaví seslání Ducha svatého na apoštoly a na Ježíšovu matku Marii, shromážděné ve večeřadle. Duch svatý tak posvětil církev jako nový Boží lid a zahájil její misijní šíření.

Tuto neděli nazýváme Boží hod svatodušní, nebo také Letnice. V litoměřické katedrále celebroval mši sv. R.D. Jiří Hladík OCr.  V úvodu oznámil  přítomným úmrtí emeritního biskupa Josefa Koukla.  Při homili na něj vzpomněl slovy:  Slavíme svatodušní svátky a zároveň se loučíme  s otcem biskupem Josefem. Řekl bych, že on byl určitě svatodušním člověkem. Biskup Josef řekl úžasnou  myšlenku: Pán Bůh dokáže rovně psát na křivé řádky.   My jsme vlastně ty křivé řádky, ale Duch svatý nás srovnává, abychom byli těmi, kteří mají jeho pomocí být hlasateli evangelia.