Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Marie Koscelníková 3.července 2011

Slavnost sv. Cyrila a MetodějeDne 5. července si připomínáme slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Na Velehradě probíhají ve dnech 4. - 5. července Dny dobré vůle. Program vyvrcholí Národní poutí 5. července 2011 v 10.30 hodin na nádvoří před bazilikou.

 

Rodní bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Ten prosil o kněze mluvící slovansky. Jako první zavedli Cyril a Metoděj slovanský jazyk do bohoslužby. Cyril k tomu vytvořil vlastní písmo („glagolici). Prosadili užívání staroslověnštiny při bohoslužbách.

Oba patří k zakladatelům slovanského písemnictví. Cyril sám přeložil do staroslověnštiny evangelia, apoštolář, misál a žaltář a napsal ke čtyřem evangeliím předmluvu, tzv. Proglas. V tomto díle pokračoval i Metoděj, který do staroslověnštiny přeložil životopisy církevních otců a založil překladatelskou školu.

 

Svatý Konstantin - Cyril (826 v Soluni - 14. února 869 v Římě), byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do kláštera, byl pouze mnichem. V  době své nemoci v Římě znovu odešel do kláštera, zde přijal řeholní jméno Cyril.

Svatý Metoděj (815 v Soluni - 6. dubna 885 na Moravě), byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, diakonem a nakonec prvním moravsko - panonským biskupem.