Slavnost sv. Mikuláše v Lounech

Milena Davídková 10.prosince 2019

V neděli 8. prosince 2019 se konala poutní slavnost v děkanském kostele sv. Mikuláše v Lounech. Pozvání na tuto poutní slavnost přijal probošt litoměřické svatoštěpánské kapituly J.M. can. Jiří Hladík O.Cr. Přivítal jej lounský děkan J.M. can. Werner Horák s farním vikářem R.D. Mgr. Vítem Machkem, kteří byli koncelebranty při mši svaté. Lounský kostel sv. Mikuláše je vrcholným dílem české pozdní gotiky a je chráněn jako kulturní památka. Architekt kostela Benedikt Rejt, který byl v první polovině 16. století v kostele sv. Mikuláše také pohřben, je mj. i autorem Vladislavského sálu na Pražském hradě.

8. prosince 2019, kostel sv. Mikuláše, Louny

Foto: Antonín Fegyveres