Slavnost Těla a krve Páně

Marie Koscelníková 26.června 2011

Slavnost Těla a krve PáněVe čtvrtek 23. června 2011 jsme mohli společně s biskupem Janem Baxantem v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích prožít slavnost Těla a krve Páně.

 

„Boží tělo, jak jsme dříve byli zvyklí říkat, je slavnost všech křesťanů, protože všichni křesťané se hlásí ke Kristu a Kristus se hlásí k nám, těmito slovy přivítal Mons. Jan Baxant přítomné.

Spolu s ním mši svatou koncelebrovali generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR., probošt litoměřické kapituly J. M. can. Jiří Hladík a J. M. can. Józef Szeliga. Mši svatou vedle lidového zpěvu doprovodil sbor polské menšiny z Třince Hutnik.

 

V homilii biskup Baxant připomněl potřebu přítomnosti lásky, přátelství, ohleduplnosti, obětavosti a tichosti v každé domácnosti, u každého prostřeného stolu. A to nejen u stolu v  domácnosti, ale i ve farnosti, v diecézi, v církvi, ve společenství křesťanů. Vedle mnohých darů pak teprve tam může vstoupit chléb chlebů, věčný chléb, Kristus. Protože On je přítomen tam, kde jsou dva, nebo tři a více lidí shromážděných v jeho jménu.

Po mši svaté průvod s eucharistií prošel kolem Dómského náměstí se zastavením u venkovního oltáře. Slavnost byla zakončena svátostným požehnáním u bočního oltáře v katedrále.