Slavnost Těla a krve Páně

Marie Koscelníková 27.června 2011

slavnost Těla a krve Páně, 23. června 2011, katedrála sv. Štěpána a Dómské náměstí, Litoměřice