Slavnost Těla a Krve Páně 2012

Hana Klára Němečková 8.června 2012

Slavnost Těla a Krve Páně, mše svatá s biskupem Janem Baxantem, průvod na Dómském náměstí, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice