Slavnost Těla a Krve Páně 2017

Jana Michálková 9.června 2017

 Zveme vás na slavnost Těla a Krve Páně, která se koná ve čtvrtek 15. června 2017. Hlavním celebrantem mše svaté, která začíná v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích od 18 hodin, bude biskup Jan Baxant. Po bohoslužbě následuje procesí Božího Těla v areálu Dómského pahorku.