Slavnost Těla a krve Páně - Boží tělo v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

Marie Koscelníková 7.června 2010

Slavnost Těla a krve Páně - Boží tělo v katedrále sv. Štěpána v LitoměřicíchZvláštní slavností uctívají katolíci tajemství Boží přítomnosti ve svátosti eucharistie. Tímto svátkem oslavujeme Kristův velebný dar - svátost eucharistie, kterou Ježíš ustanovil při poslední večeři, kdy nám dal sám sebe za pokrm.

 

Ve čtvrtek 3. června 2010 celebroval mši sv. biskup litoměřický Mons. Jan Baxant. Po slavnostní bohoslužbě vyšlo procesí s eucharistií okolo Dómského náměstí a zpět do katedrály. Zde slavnost vyvrcholila eucharistickým požehnáním a zpěvem Te Deum.

Zázrak, který dal podnět ke vzniku slavnosti Božího těla, se stal v roce 1263 v Bolzeně v Itálii. Tehdy se kněz Petr z Prahy vydal do Říma k Urbanu IV. v naději, že setkání mu pomůže rozehnat pochybnosti o přítomnosti Krista v eucharistii. Cestou se stal svědkem toho, jak se při proměňování hostie zbrotila krví a potřísnila purifikatorium a korporál. Kněz poté navštívil papeže, který zrovna pobýval v Orvietu. Již rok poté ustanovil papež Urban IV. svátek Božího těla.