Slavnost Těla a krve Páně - Boží tělo v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

Marie Koscelníková 17.června 2010

slavnostní bohoslužba s eucharistickým průvodem - Boží tělo, 3. 6. 2010, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice