Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo) v Litoměřicích v roce 2021

Dominik Faustus 4.června 2021

Ve čtvrtek 3. června 2021 se od 18 hodin konala v děkanském kostele Všech Svatých v Litoměřicích liturgická slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží tělo, které předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebranty byli kanovníci svatoštěpánské kapituly generální vikář Mons. Martin Davídek a děkan farnosti u Všech Svatých J.M. can. Józef Szeliga. Na závěr prošel eucharistický průvod přes město Litoměřice a slavnost byla zakončena za přítomnosti probošta litoměřické kapituly preláta J.M. can. Jiřího Hladíka O.Cr. v katedrále sv. Štěpána. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant pozval po zakončení bohoslužby děti s rodiči na již tradiční malé setkání, které se konalo na prostranství před biskupskou rezidencí, při níž se podávala zmrzlina.

Čtvrtek 3. června 2021, kostel Všech svatých a katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus