Slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo) v roce 2020 v Litoměřicích

Dominik Faustus 12.června 2020

Ve čtvrtek 11. června 2020 se v Litoměřicích konala Slavnost Těla a krve Páně, lidově Boží tělo, která začala mší svatou v děkanském kostele Všech svatých v 18 hodin. Slavnosti předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po závěrečném svátostném požehnání na konci mše svaté se biskup vydal s Nejsvětější svátostí oltářní v monstranci procesím přes město Litoměřice do své katedrály. V nesení eucharistie jej v procesí pod baldachýnem vystřídal nejprve litoměřický děkan J.M. can. Józef Szeliga a poté generální vikář Mons. Martin Davídek. Spolu s nimi putoval i děkan litoměřické kapituly J.M. can Karel Havelka. V litoměřické katedrále biskupa již očekával v chórovém odění probošt kapituly J.M. can. Jiří Hladík, O.Cr. Po závěrečném svátostném požehnání v katedrále sv. Štěpána pozval litoměřický biskup přítomné děti s jejich rodiči do své rezidence na malé občerstvení a následnou exkurzi.

11. června 2020, kostel Všech svatých, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 


Foto: Karel Pech 

 

Foto: Dominik Faustus