Slavnost Těla a Krve Páně na Dómském pahorku v Litoměřicích

Dominik Faustus 1.června 2018
Ve čtvrtek 31. května 2018 se od 18 hodin v katedrále sv. Štěpána konala slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Slavnostní mši celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebranty byli sídelní kanovníci litoměřické kapituly a duchovní správce lovosické farnosti. Po mši svaté se konal liturgický průvod na Dómském náměstí, přičemž venkovní oltář byl umístěn do vchodu proboštství a před vchodem do rezidence litoměřického biskupa. Po skončení mše svaté pozval biskup přítomné rodiče s dětmi na zmrzlinu a malé občerstvení do Sally terreny v biskupské rezidenci.


31.května 2018, slavnost Těla a Krve Páně na Dómském pahorku v Litoměřicích

Foto: Dominik Faustus