Slavnost Těla a krve Páně s biskupem Janem Baxantem

Jana Michálková 20.června 2014

slavnost Těla a krve Páně, mše svatá s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem a procesí s Nejsvětější svátostí, 19. června 2014, katedrála sv. Štěpána, Dómské náměstí, Litoměřice