Slavnost Těla a krve Páně s biskupem Janem Baxantem

Jana Michálková 20.června 2014

Slavnost Těla a krve Páně s biskupem Janem BaxantemKristův dar – svátost Eucharistie slavili věřící v Litoměřicích s biskupem Janem Baxantem. Slavnost Božího Těla a krve Páně se konala v katedrále sv. Štěpána, po ní následovalo božítělové procesí se zastaveními – modlitbami a přímluvami za rodiny, za duchovní povolání a za naši diecézi.

 

Diecézní biskup Mons. Jan Baxant sloužil o slavnosti Těla a krve Páně (čtvrtek 19. června 2014) mši svatou v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Koncelebrovali probošt litoměřické katedrální kapituly Jiří Hladík O.Cr, děkan litoměřické farnosti u Všech Svatých a kanovník kapituly Józef Szeliga a kanovník kapituly Martin Davídek.

Biskup se v homilii zamýšlel nad slovy z Janova evangelia: Já jsem chléb živý. „V dnešním evangeliu se nám Ježíš Kristus ukazuje jako živý chléb, který se nám dává za pokrm. Kristus nám podává sebe sama. Nasloucháním těmto slovům začínáme božítělový svátek. Po slovech Kristových, pro nás tak povzbuzujících, padáme na kolena, Krista adorujeme a poté jej následujeme. Rozhodnutí následovat Krista je vážné a tyto kroky nás vedou i do nebezpečných situací. Potřebujeme mít Krista před sebou, být v jeho světle, následovat ho v rozhodné pozici Božího Těla. Nejsvětější svátost oltářní, Boží Tělo, svátost Eucharistie, to je především hluboký prožitek z přítomnosti Krista, velmi intenzivní zásah božské atmosféry na nás, v nás. A my v této atmosféře nemůžeme být nic než šťastni, řekl.

Po slavnostní bohoslužbě vyšlo božítělové procesí s Nejsvětější svátostí z katedrály, jeho tři zastavení v areálu Dómského pahorku a poté i v katedrále doprovázely modlitby a přímluvy za rodiny, za duchovní povolání a za naši diecézi. Slavnost vyvrcholila eucharistickým požehnáním a zpěvem Te Deum.