Slavnost Těla a Krve Páně v Kadani

Dominik Faustus 1.června 2024

Ve čtvrtek 30. května 2024 se v kostele Povýšení sv. Kříže v Kadani konala slavnost Těla a Krve Páně. Mši svatou celebroval P. Josef Čermák, děkan farnosti, a koncelebrovali P. Jan Burian, farní vikář, a P. Jan Hrubý, výpomocný duchovní. Homilii P. Čermák započal pozdravením dětí a farníků. Zmínil, že poprvé byl svátek Božího Těla zaveden v roce 1264 papežem Urbanem IV. Varhanní doprovod obstarala Irena Hnízdilová, dlouholetá varhanice. Z kostela taktéž vyšlo procesí, jež se zastavilo u sloupu Nejsvětější Trojice, kde si přítomní vyslechli evangelium a pomodlili se modlitbu Páně. Na závěr bylo požehnáno farníkům i všem obyvatelům Kadaně. Eucharistický průvod se vrátil zpět do kostela, kde proběhla krátká modlitba a rozloučení.

Čtvrtek 30. května 2024, Kadaň

Foto: Petr Liebscher, Gabriela Pufflerová