Slavnost Těla a Krve Páně v katedrále

Hana Klára Němečková 8.června 2012

Slavnost Těla a Krve Páně v katedráleBiskup Jan Baxant celebroval mši svatou o Slavnosti Těla a Krve Páně v litoměřické katedrále sv. Štěpána. Ve čtvrtek 7. června 2012 od 18.00 hodin. Na mši svatou navázalo tradiční procesí s Nejsvětější svátostí.

 

Slavnostní mši svatou koncelebrovali generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl a P. Jiří Hladík, probošt kapituly.

V homilii se otec biskup zaměřil na živou přítomnost Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti. Nad evangeliem (Mk14, 12 - 16, 22 - 26) rozjímal o vlastnostech setkání s živým Pánem: je vždy osobní - ne formální, Pánem Ježíšem vždy připravené, konkrétní v místě a čase  - ne „neurčité a prosté jako způsoby chleba a vína.

„Bratři a sestry, až tedy půjdeme za Ním a s Ním, mysleme na to, jak vlastně nádherným a nesmírně jednoduchým a rychlým a blízkým způsobem je On blízko nás. A my blízko Něho, řekl za závěr.

 

Homilie biskupa Jana Baxanta, Slavnost Těla a Krve Páně.pdf