Slavnost Těla a krve Páně v katedrále 2013

Hana Klára Němečková 30.května 2013

bohoslužba, procesí, adorace Nejsvětější svátosti, litoměřický biskup Jan Baxant, 30. května 2013, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice