Slavnost Těla a krve Páně v katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 18.června 2014

Slavnost Těla a krve Páně v katedrále sv. ŠtěpánaLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude o slavnosti Těla a krve Páně (čtvrtek 19. června 2014) sloužit mši svatou v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Následuje procesí s Nejsvětější svátostí v areálu Dómského pahorku. Slavnostní mše svatá začíná v 18 hodin. Jste srdečně zváni.