Slavnost Těla a Krve Páně v Litoměřicích

Milena Davídková 21.června 2019
Ve čtvrtek 20. června 2019 se od 18 hodin konala v katedrále sv. Štěpána Slavnost Těla a Krve Páně (lidově Boží Tělo), které předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebranty byli kanovníci svatoštěpánské kapituly. Liturgický “božítělový” průvod se konal na Dómském náměstí. Po skončení bohoslužby pozval litoměřický biskup rodiče s dětmi do své biskupské rezidence, kde pro ně byla připravena zmrzlina a malé pohoštění.

20. června 2019, Katedrála sv. Štěpána, Dómské náměstí a biskupská rezidence, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus