Slavnost Těla a Krve Páně v Litoměřicích v roce 2018

Milena Davídková 28.května 2018

Ve čtvrtek 31. května 2018 církev slaví Slavnost Těla a Krve Páně (dříve se slavnosti říkalo Boží Tělo). V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se bude tato slavnost konat pod vedením litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

Slavnost začne mší svatou v 18 hodin v katedrále sv. Štěpána, a poté vyjde eucharistický průvod po Dómském náměstí.

34469
Foto: Martin Davídek