Slavnost Těla a Krve Páně v Litoměřicích v roce 2022

Dominik Faustus 17.června 2022

Ve čtvrtek 16. června 2022 od 18 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant liturgii ze Slavnosti Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo. Slavnost vyvrcholila liturgickým průvodem po Dómském náměstí, kde byly venkovní oltáře a zakončena byla na oltáři u vstupních dveří do biskupské rezidence. Po požehnání pozval litoměřický biskup přítomné děti s jejich doprovodem do rezidence na pohár zmrzliny, který přišel vhod nejen malým účastníkům liturgie, ale i dospělým, kteří přijali pozvání na toto osvěžující občerstvení. Slavnost Božího Těla se samozřejmě konala v tento den i v mnoha farnostech, nebo byla přesunuta na nejbližší neděli, aby se příchozí mohli poklonit Kristu v eucharistii.

Čtvrtek 16. června 2022, katedrála sv. Štěpána a Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus