Slavnost Těla a Krve Páně v Litoměřicích v roce 2023

Dominik Faustus 8.června 2023

Ve čtvrtek 8. června 2023 se v Litoměřicích konala liturgická slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží tělo. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebrovali kanovníci litoměřické svatoštěpánské kapituly. Slavnost začala v děkanském kostele Všech svatých odkud vyšel eucharistický průvod přes Mírové náměstí, dále pokračoval Michalskou a Dómskou ulicí do katedrály sv. Štěpána, kde biskup liturgickou část slavnosti zakončil. Po skončení pozval účastníky průvodu, kteří nebyli ještě příliš vyčerpáni, do své biskupské rezidence, kde byla pro děti připravena zmrzlina a jiné dobroty. Přítomným pak ještě dlouho doznívala v srdcích slova písně: „Sione, chval Spasitele…“.

Čtvrtek 8. června 2023, kostel Všech svatých, katedrála sv. Štěpána, biskupská rezidence, Litoměřice 

Foto: Dominik Faustus