Slavnost Těla a Krve Páně v Litoměřicích v roce 2024

Dominik Faustus 1.června 2024

Ve čtvrtek 30. května 2024 se v Litoměřicích konala slavnost Těla a Krve Páně, která začala mší svatou v katedrále sv. Štěpána na Dómském pahorku v 18 hodin. Slavnosti předsedal litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl. Hned na začátku složili do rukou biskupa sliby nový probošt a děkan katedrální kapituly J.M. can. ICLic. Józef Szeliga a J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Pro špatné počasí se poté eucharistické procesí konalo pouze ve vnitřním prostoru katedrály, a ne na otevřeném prostranství, jak tomu bylo zvykem v minulých letech. 

Čtvrtek 30. května 2024, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Karel Pech