Slavnost Těla a Krve Páně v Mašťově

Dominik Faustus 4.června 2024

V neděli 2. června 2024 se v malebném městečku Mašťov na západním okraji litoměřické diecéze, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, konala slavnost Těla a Krve Páně, již celebroval P. Josef Čermák. Při homilii zdůraznil, že Boží Tělo slavíme téměř 800 let, a že je důležité pamatovat na to, že se za nás Pán vydal, obětoval se za naše hříchy. Promlouval též k dětem, plný radosti, pokory, něhy a lásky jemu vlastní. Po mši svaté vyšli věřící v eucharistickém průvodu kolem kostela, kde P. Čermák přečetl evangelium, společně se pomodlili modlitbu Páně a všem přítomným požehnal vystavěnou Nejsvětější Svátostí. V kostele pak proběhla krátká promluva a modlitba. Liturgii doprovázela hostující varhanice z Kadaně Irena Hnízdilová. Počasí i okolnosti přály milému zastavení a občerstvení po bohoslužbě. Byl to vskutku darovaný den.

Neděle 2. června 2024, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mašťov

Foto: archiv farnosti