Slavnost Těla a krve Páně v Mikulášovicích

Milena Davídková 15.června 2020

V neděli 14. června 2020 oslavili v kostele v Mikulášovicích, stejně jako v mnoha dalších kostelích litoměřické diecéze, přenesenou Slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo). V letošním roce z důvodu vydatného deště nebylo v Mikulášovicích možné vyjít procesím ven z kostela, ale i tak se mikulášovičtí farníci rádi podělili o fotografie květinových vzorů, které pro tuto slavnost v kostele připravili. I když účastníků bohoslužby bylo poskrovnu, jak to často bývá v severních Čechách, přesto i „malé stádce“ chce vzdávat úctu Kristu nám přítomnému v eucharistii.

14. června 2020, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice 

Foto: Roman Klinger