Slavnost Těla a Krve Páně v Rovensku pod Troskami

Milena Davídková 24.června 2019

Ve farním kostele sv. Václava v Rovensku pod Troskami se v neděli 23. června 2019 po 21 letech opět konalo procesí “Božího Těla", které vyšlo z vnitřních prostor kostela. Místní duchovní správce R.D. Tomasz Dziedzic, který do farnosti nastoupil na jaře tohoto roku, připomenul místním obyvatelům, že toto období v roce je neodlučitelně spjato s liturgickými průvody. Jedná se o přeloženou slavnost Těla a Krve Páně ze čtvrtka na následující neděli. Podobným způsobem byla eucharistická úcta projevena i v mnoha dalších farnostech litoměřické diecéze.

23. června 2019, kostel sv. Václava, Rovensko pod Troskami

Foto: Archiv farnosti Rovensko pod Troskami