Slavnost Těla a Krve Páně v Třebenicích

Dominik Faustus 11.června 2023

Slavnosti Těla a Krve Páně v kostele Narození Panny Marie v Třebenicích v neděli 11. června 2023 předsedal farář R.D. Wojciech Szostek. Věřící se po mši svaté v eucharistickém průvodu pomodlili u čtyř oltářů rozmístěných v blízkosti kostela.

Neděle 11. června 2023, kostel Narození Panny Marie, Třebenice

Foto: Dominik Faustus