Slavnost Těla a Krve Páně v Třebenicích

Dominik Faustus 3.června 2024

Slavnosti Těla a Krve Páně v kostele Narození Panny Marie v Třebenicích v neděli 2. června 2024 předsedal farář R.D. Lukáš Hrabánek. Věřící se po mši svaté v eucharistickém průvodu pomodlili u čtyř oltářů.

Neděle 2. června 2024, kostel Narození Panny Marie, Třebenice Foto: Dominik Faustus