Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Milena Davídková 29.října 2018

Po slavnosti Všech svatých, která se slaví každoročně 1. listopadu, začíná v západní církvi následující den, tj. 2. listopadu, výroční Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení eucharistie, nicméně východní i západní liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a brzy se toto slavení rozšířilo i mimo benediktinské kláštery. Od 14. století se Vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví i v Římě. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše svaté za zemřelé a tento zvyk potvrdil v roce 1748 i papež Benedikt XIV. Zvyk slavení tří mší se brzy rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 bylo toto dovolení rozšířeno na celou církev.
(Zpracováno podle úvodu Českého překladu Liturgie hodin)

Odpustky o Slavnosti Všech svatých a na Dušičky

Co se týče možnosti získání odpustků o Slavnosti Všech svatých a při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé (Dušičky) direktář vydaný Českou biskupskou konferencí uvádí:

Ve čtvrtek 1. listopadu odpoledne a v pátek 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek:
1. svátost smíření,
2. svaté přijímání,
3. modlitba na úmysl svatého Otce,
je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. října 2012 mohou věřící v České republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

Každý kněz může 2. listopadu sloužit tři mše svaté - pouze na jednu může však přijmout mešní stipendium; druhou slouží za všechny zemřelé a třetí na úmysl papeže.