Slavnost Všech svatých s biskupy Janem Baxantem a Konradem Zdarsou v Litoměřicích

Karel Pech 2.listopadu 2012

Slavnost Všech svatých, 1. listopadu 2012; hlavní celebrant mše svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebranty byli augsburský biskup Mons. Konrad Zdarsa (Německo), prelát Dr. Bertram Meier (kanovník katedrální kapituly v Augsburgu), generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, děkan městské farnosti U Všech svatých J. M. can. Józef Szeliga, probošt litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr., kanovníci kapituly a kněží lovosické a třebenické farnosti; děkanský kostel Všech svatých, Litoměřice