Slavnost Všech svatých s litoměřickým biskupem Janem Baxantem

Hana Klára Němečková 26.října 2012

Slavnost Všech svatých s litoměřickým biskupem Janem BaxantemLitoměřický biskup Jan Baxant bude o Slavnosti Všech svatých 1. listopadu 2012 sloužit poutní mši svatou v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích.

 

Slavná mše svatá se uskuteční od 18.00 hodin.

 

Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe, to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. (1 Kor 2,9)

Barokní děkanský kostel Všech svatých s 54 metrů vysokou věží se nachází v centru města. Jde o velmi starou, původně románskou, církevní památku, která pochází z první poloviny 12. století (nachází se zde nejstarší dochované zdivo ve městě) a jenž postupem doby prošla řadou přestaveb. První písemné zmínky o něm jsou z roku 1235, z doby, kdy byl kostel součástí raně středověkého městského opevnění. Gotickou přestavbu kostel prodělal v roce 1480, v roce 1501 začala přestavba kostelní věže, která postupně probíhala po celé 16. století, kdy na věž přibyly v roce 1554 věžní hodiny a v roce 1584 i ochoz s věžičkami. V roce 1570 kostel dostal svoji dnešní střechu. V roce 1612 proběhla přestavba - prodloužení průčelí. Definitivní barokní vzhled a současnou podobu mu dali nejprve Giulio Broggio a později jeho syn Octavio Broggio v letech 1718-1719. Barokní oltář pak po smrti svého otce instaloval Antonio Broggio. Stavitelé Giulio a Octavio Broggiovi jsou také přímo v kostele pohřbeni.

V letech 2004-2010 byl děkanský kostel Všech svatých pro veřejnost  uzavřen, probíhaly zde rekonstrukční práce a opravy mobiliáře.

Současným duchovním správcem farnosti je od roku 2010 J.M. can. Józef Szeliga.