Slavnost Všech svatých v Libochovicích

Dominik Faustus 1.listopadu 2022

V litoměřické diecézi se nachází bazilika Všech svatých v České Lípě, pět farních a dva filiální kostely zasvěcené Všem svatým a dvě velké kaple téhož zasvěcení. Do kostela Všech svatých v Libochovicích 1. listopadu 2022 pozval místní děkan R.D. Wojciech Szostek generálního vikáře Mons. Martina Davídka, aby zde sloužil poutní mši. Ten, mj. při promluvě připomněl, že v roce 1567 libochovický měšťan Ondřej Ježíšek daroval místnímu kostelu stříbrný křížek s ostatky svatých, což mělo jistý vliv i na pozdější zasvěcení budovaného kostela, jak uvádí kniha "Kostel Všech svatých v Libochovicích 1705-2005" od Daniely Brokešové. Děkan Wojciech Szostek při závěrečném poděkování připomněl reklamu ve výtahu, kde bylo uvedeno: „…s námi se dostanete nahoru...“, což je spíše vhodnější pro kázání o všech svatých než jako text reklamy pro výrobce výtahů. Všichni svatí, orodujte za nás!

Úterý 1. listopadu 2022, kostel Všech svatých, Libochovice

Foto: Dominik Faustus