Slavnost Všech svatých v litoměřické diecézi

Milena Davídková 1.listopadu 2021

V pondělí 1. listopadu 2021 se konala Slavnost Všech svatých. V litoměřické diecézi je Všem svatým zasvěcena bazilika v České Lípě, dále farní kostely v Libočanech, Libochovicích, Litoměřicích, Rané a Stvolínkách, filiální kostely v Arnultovicích a Kunraticích, a také kaple v Černivi a Rohatcích. Fotografie v galerii zachycují večerní mši svatou v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích. Této mši svaté předsedal novokněz R.D. Christopher Cantzen, který po bohoslužbě udílel své novokněžské požehnání. Koncelebranty byli kanovníci svatoštěpánské kapituly generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek a děkan litoměřické farnosti u Všech svatých R.D. ICLic. Mgr. Józef Szeliga. Liturgii doprovodil litoměřický chrámový sbor a nechybělo ani poutní občerstvení po skončení mše svaté, které připravili farníci.
Všichni svatí orodujte za nás!

1. listopadu 2021, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Monika Marková a Miroslav Jan Zukerstein